Verdenstimen » Udskoling » Life in the slum Life in the slum. Undervisningsmateriale om den globale verden og verdensmål

Life in the slum

Produceret af: Operation Dagsværk

En tredjedel af indbyggerne i verdens byer lever i dag i slumområder. Det betyder, at selvom slummen måske ikke fylder i vores hverdag, vil slumområder blive en problemstilling i fremtidens bybilleder.

Forløbets første del af Life in the slum beskæftiger sig med væsentlige sproglige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien jf. kernestoffet for Engelsk på STX.

Forløbets anden del retter blikket mod verden og perspektiverer Londons slum til nutidens slumområder i Asien. Begge dele af forløbet arbejder med både fiktive- og nonfiktive tekster, film og analyse. Materialet er udarbejdet af frivillige og indeholder lærerplaner og nytænkende lærerige metoder.

Der er et stort fokus på elevens evne til mundtligt at forholde sig analytisk og kritisk til forskellige mediers fremstilling af ’Life in the slum’.

Gå til materiale