Verdenstimen » Ungdoms­uddannelse » Lær om partnerskaber med virksomheder i Afrika Lær om partnerskaber med virksomheder i Afrika. Undervisningsmateriale om den globale verden og verdensmål

Lær om partnerskaber med virksomheder i Afrika

Produceret af: CARE | Dansk Industri | Røde Kors | Systime A/S

Business i Afrika – tjen penge og afskaf fattigdom er en udgivelse til hhx henvendt til fagene Samfundsfag, International økonomi, Innovation, Afsætning og Virksomhedsøkonomi. Til kapitlerne er tilknyttet virkelighedsnære undervisningsforløb af forskelligt omfang. Undervisningsforløbene, som retter sig mod International Økonomi er i vid udstrækning udformet som problembaserede læringsforløb, hvorimod innovationsforløbene er af mere blandet karakter. Til hvert forløb er udarbejdet en detaljeret lærervejledning.

Gå til materiale