Verdenstimen » Ungdoms­uddannelse » Lær om globale værdikæder Lær om globale værdikæder. Undervisningsmateriale om den globale verden og verdensmål

Lær om globale værdikæder

Produceret af: Envice | Sociability

En undervisningsportal om globale værdikæder, der giver eleverne mulighed for at lære om produkternes vej f.eks. fra fattige minearbejdere i DR Congo til den mobiltelefon vi køber i Danmark. Materialet består af en introduktion til globale værdikæder, herunder en film (varighed: 7:35 min.) og fem konkrete cases. Disse handler om tøj fra Bangladesh, mobiltelefoner med Kobolt fra DR Congo, soja fra Bolivia til produktion af svinekød, kæmperejer fra Asien og friske grønne bønner fra Kenya. Eksemplerne suppleres med tekster om værdikæder og om f.eks. menneskerettigheder, menneskehandel, korruption, certificering af produkter, cirkulær økonomi og livscyklusanalyse. FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling introduceres og diskussionerne linkes til udvalgte mål.

Materialet er opbygget ud fra en målsætning om, at eleverne selv kan ræsonnere sig frem til, hvilken rolle de enkelte led i værdikæden har, og hvilke konsekvenser produktion og forbrug af forskellige varer har for miljø og sociale muligheder i den globale økonomi. Ved at arbejde med værdikæderne kan eleverne blive mere bevidste om deres egne handlingers effekt i de lande, værdikæden løber igennem. Problemstillinger som børnearbejde, moderne slaveri, retten til jord, arbejdstagerrettigheder, klimaforandringer og forurening tages op med fokus på vores handlemuligheder sammen og hver især, vinklet mhp. at skabe håb og handlekompetence.

Portalen indeholder desuden er en række opgaveforslag, samt en lærervejledning og en forløbsplan. Der lægges op til at arbejde i 5 grupper med hver sin case og afslutte med præsentationer for klassen f.eks. i Prezi. Der er en lang række opgaver og etiske spørgsmål indarbejdet i materialet, samt i forløbsplanen. Filmen om Globale værdikæder kan f.eks. bruges til at indlede forløbet med.

Gå til materiale