Verdenstimen » Ungdoms­uddannelse » Lær om arbejdsforhold i tredjeverdenslande Lær om arbejdsforhold i tredjeverdenslande. Undervisningsmateriale om den globale verden og verdensmål

Lær om arbejdsforhold i tredjeverdenslande

Produceret af: Mellemfolkeligt Samvirke | UNDP’s nordiske kontor | Verdensklasse | Globale Gymnasier

Forløbet undersøger forskellige genrers formidling af temaet arbejdsforhold i tredjeverdenslande. Det kan bruges introducerende i 1.g eller som repetition i 3.g – i så fald vil forløbet være kortere, da en del teori allerede er læst. I forbindelse med forløbet inddrages aktuelle globale problemstillinger, og elevernes bevidsthed om at være globale medborgere øges. Forløbet er 14 moduler langt, inklusiv forarbejdet til en skriftlig aflevering. De enkelte genrer behandles på omkring to moduler hver, og det er således muligt at tage genrer ud for at forkorte forløbet. Modulerne er 90 minutter lange.

Gå til materiale