Det kan lade sig gøre

På 25 år har verden opnået enorme fremskridt i kampen mod sult, fattigdom, mødre- og børnedødelighed og en lang række sygdomme og epidemier. Samtidig har millioner af mennesker fået adgang til skolegang, rent drikkevand og basal sundhed. For blot at nævne nogle områder.
Verden har med andre ord allerede bevist, at vi har midlerne, viljen og evnen til at opnå enorme fremskridt. Nu skal de fremskridt gælde alle lande, så alle klodens mennesker får glæde af dem.

Læs mere om de enkelte mål hos Verdens Bedste Nyheder.
FN’s Verdensmål for
Bæredygtig Udvikling

I september 2015 vedtog alle verdens ledere den mest ambitiøse plan for klodens udvikling nogensinde: Verdensmålene. I 2030 skal alle børn og unge vokse op i en verden uden sult og fattigdom, hvor alle er lige, og hvor klimaet og naturen har det godt.

Verdensmålene består af 17 mål – og ikke mindre end 169 delmål – som skal løse nogle af klodens allerstørste udfordringer. Det er første gang, at alle lande har skrevet under på at leve op til så store målsætninger.
Én ting er at blive enig om så omfattende en plan. Noget andet er at gøre den til virkelighed. Første skridt på vejen er, at verdens befolkning kender til målene. Jo flere, der kender Verdensmålene, jo flere er vi til at sikre, at de bliver ført ud i livet.

Dine elever kan ændre verden

Verdensmålene handler især om børn og unges fremtid. Derfor spiller skoler og lærere over hele verden en afgørende rolle: Det er de yngre generationer, der i fremtiden skal holde politikere og ledere op på, hvad de har lovet. Og det er nutidens børn og unge, der kommer til at udvikle og arbejde med vigtige løsninger på klodens udfordringer. De kan blive den generation, der ændrede verden.

Afskaf Fattigdom

Vi skal afskaffe alle former for fattigdom i verden

Læs mere

Stop sult

Stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug

Læs mere

Sundhed og Trivsel

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Læs mere

Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Læs mere

Ligestilling mellem Kønnene

Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder

Læs mere

Rent Vand og Sanitet

Vi skal sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle

Læs mere

Bæredygtig Energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Læs mere

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Læs mere

Industri Innovation og Infrastruktur

Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Læs mere

Mindre Ulighed

Vi skal reducere ulighed i og mellem lande

Læs mere

Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

Læs mere

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

Læs mere

Klimaindsats

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Læs mere

Livet i havet

Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer

Læs mere

Livet på land

Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet

Læs mere

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer

Læs mere

Partnerskaber for handling

Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene

Læs mere